Logo Deutch bitte
 
 

Thord & Ulla Nordstedt · Gammalrud · 546 93  UNDENÄS · Tfn 0505-240 02 · Fax 0505-241 20 · Mobil 070-573 66 79 · E-post thord.nordstedt@gammalrud.se

     
 
  skogen  
 
 
     
 
     
 
  Start » Skogen  
 
 
 
 

Skogen

 

Gammalruds skogsareal är ungefär 290 ha. Skogsmarken, som är mycket produktiv, har en medeltillväxt på ca 10 msk / ha och år.

Trädslagen är till 80% gran, 10% björk, 5% ask och 5% övriga lövträd.

 

För fler bilder se bildgalleriet

 

pelarsal

 
 
     
Sidan skapad av Meiro AB